آریاسازه مهر اجرایی دلاوران دریای جنوب. دلاوران دریای جنوب. تاریخ اجرا: 89; موقعیت: بندر عباس; سرمایه گذار قرارداد: مسکن مهر; مقدار: 50000; دسته بندی: اجرایی.