آدرس: تهران خیابان فلسطین جنوبی خیابان بزرگمهر نبش سرپرست پلاک 33طبقه اول شرکت پخش راسن درمان تلفن: 66419093 (21) 98 +. فاکس : (193) 66419093 (21) ...