( اندیشه، اسلامشهر، پردیس، خرمدشت، رودهن، ساوجبلاغ، شمس آباد، شهر قدس، شهریار، عباس آباد، کرج، لواسان ). نمایندگی اندیشه (شهریار). نام شرکت : پرورش ارقام ایرانیان ...