18 آوريل 2015 ... در اینجا به چند تیپ سازه گلخانه که در مناطق مختلف مورد استفاده قرار ... با حضور استادان ایرانی و خارجی در کرج توسط شرکت آریکان بررسی شد ...