15 جولای 2015 ... دام، کشت و صنعت: مهندس زاهدیان، مدیرعامل شرکت حاتم، از پیشگامان ... این کار در نظر گرفته شده و سازمان با شرکت مشاورین ارشد سازه آریا نفیس، کار ...