هگمتانه - فضایی برای ارتباط دانشجویان همدانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های اهواز. ... از ابتدای سال میلادی جاری (۲۰۱۱) پرواز های مستقیم همدان-اهواز-همدان توسط شرکت ...