تاريخچه: شركت صنعتی بهپاك (سهامی عام) درتـاریخ 1347/6/14 تحت شماره 84 در اداره ثبت شركتهای شهرستان بهــشهر به ثبت رسیده است و طبق تصمیم مجمع عـمومی ...