17 مارس 2012 ... او 99 سال عمر کرد و حالا حاصل دست رنجش گز کرمانی است که نشانی معروف در ... طبق گفته رضا محسن‌زاده کرمانی، شرکت او هنوز هم در تولید گز از گز ...