نزدیکی این هتل به شهر تبریز این امکان را براي میهمانان و گردشگران عزیز فراهم می .... هتل بين المللي گسترش تبريز ، با مالکیت و مديريت شركت ساختمان و خدمات ...