عنوان مقاله: نگاهی به علل و عوامل و گرایش به قاچاق در منطقه آورتین در شهرستان کهنوج. پدیدآورندگان: فروزنده جعفرزاده پور · فاضیه حسنی. حوزه (های) تخصصی: اقتصاد ...