خدمات انفورماتیک کیش · داده ورزی فرادیس البرز · فرادیس گستر کیش ... شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش با تلاش جمعی از دانش آموختگان داخلی و با اتکاء به ...