17 ا کتبر 2014 ... برخي اوقات از اين ترفند به منظور فروش سنگ‌هاي داراي ارتفاع كم استفاده مي‌شود. ... "گابي تولكوفسكي Gabi Tolkowsky" در دهه 1990 آن را براي شركت ...