این اولین بازی و برد او در مسابقه بود که توانست در یک مسابقهٔ تیمی به کمک هم تیمی ... در سال ۱۹۹۹ در مسابقات جهانی"WWE" شرکت کرد و با نام " The Rock"در سری  ...