نام شرکت : طراحی لوگو-لوگوتايپ آكادمی گستره دانش; زمینه فعالیت : شرکت گستره دانش با گرد هم آمدن تعدادی از ... و متخصصین مورد تایید شرکتهای Cisco , Microsoft , CompTIA امریکا در در شهر مشهد تاسیس گردید. ... طراحی لوگو برج مسكونی اليزه ...