كه معرف خدمات و فعالیت ها ی یك شركت باشد از هر كتابچه، بروشور و یا كاتولوگ چاپی جذابتر بوده و به علاوه هزینه كمتری را در ... هتل ارگ شیراز. شرکت آراکس داده گستر.