ایکامیران توسعه پیشرو در ارائه خدمات تجارت الکترونیک و تولید نرم افزارهای تحت وب.