شرکت تهران – آنکارا با نمایندگی آژانس دنیز گشت آرنا به عنوان شعبه خود در تهران کار خود ... شرکت آدرین فیدار پارسیان (آچیک سرویس)در سال1379 به عنوان نمایندگی  ...