آپارات - نیوآ. ... اولین فیلم تبلیغاتی شرکت نیوآ در 97 سال پیش. LuxTehran. 14 بازدید. 0:30 .... استفان فیگرل و نیوا کوکی2016آلمان. کلاس پینگ پنگ تهران.