6 آگوست 2013 ... کارخانه خوراک دام گهر دانه شرق. نویسنده : ... تجهیزات مدرن و گرون قیمتی داشت که توسط یک شرکت هلندی طراحی و پیاده سازی شده بود. این کار خونه قراره ...