یخچال قنادی شرکت شیلا با طراحی جدید کاهش مصرف برق: (( یخچال قنادی و ویترینی مدل الماس دارای پروانه علامت استاندارد ملی جهت یخچال ویترینی و برچسب انرژی A )) ...