شرکت تکنو ثامن, مدیرعامل:علی اکبر مهربانی فرد, رتبه جستجو ... صنایع اورامان چوب پارس, مدیریت:سیامک نصیری افشار, رتبه جستجو ...