رنگ مو پادینا (Padina) (آلبالویی - بژ - بلوطی قرمز - تنباکویی - چای - خاکستری - دودی). رنگ موی پادینا شرکت کادوس تولید کننده رنگ مو با مارک پادینا می باشد.