6 مارس 2013 ... این تیزر تبلیغاتی جالب كار یك شركت تبلیغاتی انگلیسی به نام Publicis است كه برای یكی از محصولات دارویی شركت پراكتر اند گمبل به نام ...