... (مشاهده) 021-66965420, 021-66965541. آدرس: دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران- خیابان کارگر جنوبی - کوچه شاه جعفری- کدپستی 1116634316. لوگو شرکت زرین دره.