شرکت کامپیوتری صدرا سیستم در سال 1379 با هدف خدمت رسانی نوین در سطح گسترده در زمینه کامپیوتر و it به کلیه همشهریان عزیر آغاز به کار نمود. در ابتدا، فعاليت ...