آب وهوای خنک منطقه در تابستان و کوه‌های پوشیده از برف در زمستان و جاذبه گردشگری ... مختلف واز جمله کارخانه کبریت سپیدان و کارخانجات اب معدنی تبدیل شده است.