16 ژانويه 2017 ... شرکت داروگستر نخبگان جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید... ... آشنایی با اکسل و نرم افزارهای مالی و پخش. کارشناس هوش ...