شرکت پارس شهاب در سال 1387 موفق به اخذ تأییدیه از سازمان استاندارد و تحقیقات ... ارائه محصولات با کیفیت و جلب رضایت مشتریان، همواره سرلوحه کلیه اقدامات و ...