14 فوریه 2013 ... پیش فرض مفهوم شناسی لوگوی شرکت های معروف جهان. انواع مختلف آرم، لوگو و نشان واژه، عنصری گرافیکی و نگاشتاری است که همواره برای شناسایی و ...