والاپیام فردا، شركت ... مرکز شبکه اکانت اینترنت هتلهای فارس و تلفن های اینترنتی هتل ها و رزرو اینترنتی هتلها و کلیه .... ارویس شبكه تجارت (الو كارت) ، شركت.