8 جولای 2014 ... عمو صادق خیلی با حاله ...... ولی در کل من طرفدار کوکا هستم .... شما چطور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بهترین تبلیغ پپسی بر علیه کوکا کولا .... پپسی , کوکاکولا ...