صالح کالیون ... سریال ازل محصول کشور ترکیه است ومحبوبیت فراوانی در کشورهای خاورمیانه ... این سریال در سال ۲۰۰۹ و در ۲۸ سپتامبر در شبکه‌های ترکیه پخش شد.