گروه تجهیزکاران فارس بزرگترین مرکز دکوراسیون جنوب کشور شیراز -بلوار امیرکبیر-روبروی شرکت نفت-جنب بانک کشاورزی-نمایشگاه ابوقداره ۰۷۱۳۸۲۰۲۰۰۰.