شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا با تکیه بر پشتوانه تجربیات و دانش فنی بیش ... و راه اندازی کنترل تردد صدا و سیما شبکه سوم · نمایشگاه ایپاس 2015 برگزار شد ...