گروه نرم افزاری آداک برای تکمیل تیم فنی و پشتیبانی خود از بین افراد خلاق و .... با استفاده از این سامانه کلیه فرایندهای نشریه به صورت الکترونیکی و از طریق .... شرکت آداک جهت حضور گسترده در شبکه های اجتماعی و برقراری ارتباط نزدیکتر با ...... این نمایشگاه که بزرگترین نمایشگاه فناوری خاورمیانه میباشد در روزهای 17 الی 21 ...