7 آگوست 2016 ... 4 - مرکز تجارت خاورمیانه در لندن از سال 2002 : تجربه در امور تجارت بین المللی , سرمایه گذاری خاص , ثبت شرکت ها . فعالیت در صنعت هتل و توریسم ...