2 ژانويه 2012 ... گروه آموزشی درس تاریخ استان بوشهر - اطلاع رسانی پیرامون آموزش تاریخ در دوره متوسطه نظری. ... جدول زیر نسبت به تهیه پاور پوینت اقدام و از طریق سی دی و یا ایمیل ... قرار شد با تلاش سرگروه خانم منصوری زمینه شرکت فعال دبیران در ...