رستمی، بندری است از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران. ... از نظر صنعتی: شرکت پاوره و لنج سازی که در قسمت جنوبی بندر و شرکت شیل ...