در تحقیق حاضر برند وارنا (مربوط به شرکت تولید محصولات لبنی وارنا) که برند شناخته شده‌ای در استان تهران و شهرستان‌های اطراف آن است، جهت مطالعه انتخاب شده است.