21 دسامبر 2013 ... پویا اینترنت 2M شرکت همارا سیستم تبریزتست با سایت speedtest.net و همینطور با IDM روی سرور p30download سرعت اینترنت 2 مگابیت بر ...