استخدام شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل در بابل و تهران ... شرکت شیرآوران آمل برای تکمیل کادر فنی خود به یک نفر کارشناس صنایع غذایی یا کارشناس مهندس ...