کنترل و اتوماسیون خط تولید خوراک دام و طیور گهردانه شرق ... ساعات تعطیلی شرکت عبارتند از: هنگام اذان ظهر و اقامه نماز (به مدت 25 دقیقه) و نیز 14:30 الی 15:30 جهت ...