24 فوریه 2015 ... شرکت لایزر در راستای توسعه و تکمیل مراکز تحت پوشش سرویس ADSL خود در استان زنجان اقدام به راه اندازی مراکز مخابراتی رسالت و الهیه شهرستان ...