بازار گوجه ایران در زمینه فروش انواع رب گوجه فرنگی شیراز فعال است . ..... انواع رب گوجه فرنگی درجه یک شبدیس، آچاچی، آلمون و سیمو و تمامی رب گوجه های دیگر جهت خرید و ... خرید و فروش عمده رب گوجه فرنگی شرط فارس در شرکت گوجه ایران آغاز شد .