ماموریت این شرکت که سایت کارخانه آن در 35 کیلومتری شهر تبریز در شهرک صنعتی ... در سال 1385 همکاری نوید موتور با شرکت صنایع پمپیران برای تولید پمپهای ...