15 ژانويه 2017 ... حسین هدایتی مالک هولدینگ استیل آذین ایرانیان از مسئولان باشگاه ... شنیده می شود مسئولان پرسپولیس با تصمیم خود نام این شرکت را روی لباس های ...