موقعیت ویلا: چابکسر نوع ویلا: رامسر برای: اجاره روزانه ... بر فراز این روستا از بالا دست می شه کشتزارها و سکونت گاههای منطقه جلگه ای روهم از نظر بگذرونین . و همچنین ...