لوگو : نام شرکت : پارس اتوماسیون سرای. مدیر عامل : حسین سرایانی بهابادی. آدرس ایمیل : info@parsautomation.com. آدرس وب سایت : www.parsautomation.com.