شرکت آتی نت، اولین و بزرگترین سرویس دهنده اینترنت و تلفن بین الملل در استان همدان.