17 ژانويه 2012 ... داروی ایرانی ضد چاقی "ونوستات" به عنوان تنها داروی مورد تایید وزارت بهداشت، ... سرپرست گروه علمی داروسازی ابوریحان با اشاره به اینکه میزان اثر ...